Kom op adem

3 manieren om het volume van een audio-event te controleren met Key Commands en een Macro in Cubase

Als een zangstem met compressie is opgenomen, kan het zijn dat de ademhaling duidelijker te horen is dan we willen. Ik leer een snelle manier om dat op te lossen met behulp van Key Commands en een eenvoudige Macro.

Snel

Met de Range Selection Tool slepen we over het stukje dat we zachter willen.

Met de toestcombinatie [Shift] + [X] maken we van deze selectie een nieuw event.

In Cubase 10.5 kan je deze Range Selection Tool combineren met de Object Selection Tool: het gewone pijltje.

Hiermee kan je het volume van het Event wijzigen.

Sneller

Het kan ook sneller. Je kan het volume ook met het toetsenbord wijzigen. Hiervoor gaan we naar Key Commands… in het Edit Menu.

We zoeken naar Decrement Event Volume en naar Increment Event Volume. Deze functies wijzigen het volume van het Event met 1dB.

Cubase Window Key Commands decrement

Om een toets te koppelen aan de functie, selecteren we eerst Decrement Event Volume in de lijst met Commands.

Het vakje Type in Key klikken we aan om een toets uit te proberen. Als je een toets kiest die al in gebruik is, staat die daaronder aangeduid bij Assigned to:

Om de toets van jouw keuze te koppelen, klik je op Assign.

Deze werkwijze volgen we ook voor Increment Event Volume.

Met elke toetsaanslag kunnen we nu het volume van het Event telkens met 1dB verhogen of verlagen.

Snelst

We gaan terug naar de Key Commands. Bij Macros kiezen we New. In het linker venster geven we die macro een naam, bijvoorbeeld: Kom op adem.

In het zwarte zoekvenster bovenaan typen we “Split Range”. De functie kleurt blauw in de lijst. Dan klikken we onderaan rechts op Add.

We zoeken nu naar Decrement Event Volume. We klikken 3 keer op Add. Het volume van het event gaat dan met 3 dB omlaag.

Cubase Window Key Commands Macro

Tenslotte gaan we terug naar het zoekvenster bovenaan en zoeken Kom op adem, de naam van de macro. Ik wijs er de letter [V] aan toe.

Klik op OK en je kan met de Range Selection Tool en een tik op het toetsenbord je zanger wat minder zwaar doen ademen.

We onthouden:

  • Range Selection Tool
  • Combine Selection Tools
  • [Shift] + [X]
  • Decrement Event Volume
  • Increment Event Volume
  • Macro’s vind je bij Key Commands in het menu Edit.

Bekijk op YouTube:

Download de pdf van dit bericht.